KEŇA - Pěší Safari NP Tsavo

Líbí se vám? Napište nám!
Nekompromisní dobrodružství – nejdelší pěší safari zemí lvů a největších afrických slonů – více než 130 km krajinou NP TsavoNezapomenutelných 16 dní a 13 nocí – jedinečná možnost porozumět africké přírodě v tradičním slova smyslu  Termín –  únor/březen, červen, červenec, srpen, září a říjen

Informace o zážitku

Den 1   
Odlet z ČR do Nairobi (Keňa)

Den  2  Nairobi
V ranních hodinách přílet do Nairoby, přivítání zástupcem partnerské CK. Prohlídka Nairobi, v 17:00 zahajovací meeting v Macushla House.

Den  3  Mzima Camp
Ranní transfer na letiště (Wilson Airport) a přelet do NP Tsavo (1h letu), snídaně v Kilaguni Lodge, po té transfer (v autech, cca 2 h jízdy) do kampu Mzima Camp, společný oběd, odpolední volno, společný večer.

Den 4   Kudu Camp
Budíček za rozbřesku, společná snídaně. Dnešní trasa, dlouhá 16 km, vede podél řeky Tsavo – klikatá hroší stezka je lemována říční vegetací, vidět můžeme především hrochy, na pláních pak antilopy a žirafy. Horský masiv Ngulia (s nejvyšším místním vrcholem) je dokonalou kulisou.  Do kempu, umístěného přímo na břehu řeky dorazíme po poledni. Po zaslouženém obědě následuje po zbytek dne odpočinek.

Den 5   Kichwa Tembo Camp
Říká se, že chcete - li zažít Africkou buš musíte přizpůsobit svůj denní režim zvířatům zde žijícím.
Vaší každodenní rutinou bude brzké vstávání, čerstvá snídaně a pěší přesun do dalšího kempu.
Dnešní 16ti km trasa bude pokračovat podél řeky, pod štíty masivu Ngulia až do kempu  pod vrcholem zvaným „Sloní hlava".
Zasloužený oběd a odpočinek po zbytek dne. Za první svět. války byl tento region místem intenzivních bojů – v té době byla Tanzánie Německou východní Arfikou a Keňa Britskou východní Afrikou. Řeka Tsavo měla zásadní význam v boji o Kilimanžáro, pro Němce rovněž strategický přístup k britské železnici jedoucí na pobřeží do Mombasy. Celý region byl silně opevněn a mnohé indicie jsou k vidění do dnes.

Den 6  Maji Ya Chumvi Camp
Během dnešních 12ti km se posunete do sušší části NP, okolní krajina je domovem impal, gazel, zeber a žiraf ale i slonů pro které je řeka zásadní cíl. Najdete zde vůbec největší sloní ekosystém světa. Po obědě následuje odpočinek. V odpoledních hodinách projížďka podél řeky – návrat za soumraku.

Den 7  Maneaters Camp
Dnes vás řeka Tsavo (po 7 km) dovede do velmi známé oblasti – v r. 1869, v době kdy zde Britové (po velením plukovníka Johna Petersona) stavěli most přes řeku za pomoci dělníků dovezených z Indie, zde dva lvi lidožrouti zabili 130 lidí. Krátce poobědváte a budete pokračovat dalších 8km až k mostu, který zde takřka nepoškozen, stojí do dnes. Přistavené vozy vás dovezou zpět do tábora. Dnes máte ideální možnost spatřit velké lvy ve stínu palem na břehu řeky a v noci slyšet jejich řev.

Den 8   Lugards Falls Camp
Dnes se přemístíte do Východního Tsava (díky své velké rozloze 8 300km2 je celý NP rozdělen na dvě administrativní oblasti – Východní a Západní Tsavo).
Po snídani se autem přesunete k mostu a dále pěšky (8 km) podél řeky směrem k soutoku s řekou Athi a do míst, kde pramení řeka Galana. Dnešní trasu krajinou posetou kamennými kopějkami ukončíte u přistavených vozů v pozdním dopoledni. Přesun do tábora, oběd, siesta odpoledne projížďka podél řeky Gelana River.

Den 9  Epiya Chapeyu Camp
Dnes vás čeká změna ekosystému – hustý porost se změní v polopouštní otevřenu krajinu ohraničenou na severu Yatta Pleteau (nejdelší lávový proud na světě táhnoucí se v délce 260km). Je zde dobrá viditelnost, řeka Galana se zde vyznačuje širokými písčitými plážemi a palmovým porostem. Žije zde jedna z největších lvích populací v celé Východní Africe spolu se stády vzácných gazel, zeber, pakoňů, impal a dalších zástupců africké fauny vč. velkých afrických slonů. Dnešní trasa měří zhruba 16km. V pozdním odpoledni vás čeká projížďka kolem řeky.

Den 10 Epiya Chapeyu Camp
Dnes se ocitnete v jedné z nejodlehlejších oblastí divočiny Východní Afriky. Nepřekonatelný pohled na stádo slonů procházející se po písčitém břehu či brodící se vodu ve vás jistě zanechá hluboký zážitek. Cítíte se jako přirozená součást přírody, vidíte, cítíte a slyšíte to, co jste na začátku našeho putování necítili. Vaše smysly jsou mnohem citlivější ke svému okolí. Dnešních 12km vás zavede do kempu, kde následuje odpočinek a tradiční podvečerní projížďka kolem řeky.

Den 11 Durusirkale Camp
Jste jediní lidé volně se procházející v této části regionu, vaše dosavadní zkušenosti s místními lvy vám pomohou najít odpovědi na otázky týkající se jejich života. Dokážete říci i to jak se lvi v okolí řeky Galana přemisťují během roku. Je také velmi pravděpodobné, že dokážete s nějakým z místních lvů navázat kontakt. Pokračujete dál směrem po proudu, dnes 12 km. V táboře oběd, odpočinek a podvečerní vyjížďka.

Den 12 & 13 Durusirkale Camp
Následující dva dny strávíte ve stálém (sezónním) kempu odkud budete každý den podnikat výpravy k východní hranici NP do oblasti Koito a poslední den do oblasti Sala. Zpět do kempu vás vždy dovezou automobily, po obědě následuje odpočinek a možnost podvečerní vyjížďky spojenou se sledováním zvířat u řeky.

Den 14 Hemingways Resort
Po snídani transfer do oblasti Kaito, po té poslední pěší část (11km) na hranici NP k bráně Sala gate. Oběd formou pikniku a po té odjezd do Hotelu Hamingways na pobřeží Indického oceánu. Cestou zastávka v místní  škole Timboni.
Nocleh v hotelu.

Den 15 Odlet zpět do ČR
Snídaně v hotelu, po té možnost navštívit ruiny a fascinující archeologické naleziště Gedi Ruins – toto staré svahilské město bylo zničeno kanibaly Zimba v 15. století.
Oběd individuálně, odhlášení z hotelu a přelet do Nairobi, transfer na mezinárodní letiště a odlet zpět do ČR.
Poznámka: Na pobřeží Indického oceánu lze váš pobyt prodloužit několika dalšími dny zaslouženého odpočinku.

Den 16  
Přílet zpět do ČR

Maximální počet účastníků ve skupince je 10, minimální 5 osob.

Představení našeho partnera a další dostupné programy:

„Když jsme v roce 1997 odstartovali naše dobrodružství v podobě pěšího safari došli jsme za 22 dní z vrcholků Kilimanžára k moři, jeden z účastníků výpravy pak o tom napsal knihu – Stín Kilimanžára – jedna z nejúspěšnějších cestopisných knih v Severní Americe."