KEŇA - Klasická africká MIGRACE

Keňa

Líbí se vám? Napište nám!
Statisícová stáda doprovázená predátory putující celým regionem Maasai Mara. Nezapomenutelných 13 dní a 11 nocí – jedinečná možnost spatřit na vlastní oči tento skutečný div světa. Termín – červenec/srpen, září/říjen, říjen/listopad

Informace o zážitku

Oblast Maasai Mara – severní výběžek Serengeti – je domovem mnoha větších zvířat. Oblast je charakteristická velkými pláněmi, kde se prohánějí stáda zeber, gazel, pakoňů... Velké migrování je skutečným divem světa – týká se 1,5 milionu zvířat a jejich predátorů (lvů, leopardů, gepardů a hyen). Soukromý kemp Tropical Ice je umístěn v tropickém pralese, obklopen těmito nekonečnými pláněmi. Safari se jede celým regionem Maasai Mara, součástí pěší procházky i večery trávené u ohně za zvuků noci.

1.den - Odlet z ČR do Nairobi (Keňa)

2.den - Nairobi

V ranních hodinách přílet do Nairoby, přivítání zástupcem partnerské CK. Prohlídka Nairobi, v 17:00 zahajovací meeting v Macushla House.

3.den - Aberdare National Park

Po snídani cesta do Aberdare NP – celodenní safari v centrální části Keni. Toto pohoří si zachovalo původní divokou přírodu. Pozorování slonů, buvolů či stáda antilop. Při troše štěstí lze zpozorovat i leoparda. Početná populace opiček (Colobus a Sykes), mnoho druhů ptáků.

4.den - Aberdare National Park

Vřesoviště a lesy ve vyšších výškách jsou domovem mimořádné africké flory a fauny.  Les protínají hluboké rokle, přes které tečou potůčky a vodopády.

5.den - Ranč Lewa Downs Wildlife Conservancy

Po snídani odjezd z NP na sever podél Mount Kenya. Cesta velkolepou krajinou podél údolí až do Lewa Downs Wildlife Conservancy http://www.lewa.org/- soukromý ranč na 45 000 akrech. Místo, které významně napomáhá zachování ohrožené populace černých a bílých nosorožců. Je domovem slonů, buvolů a vzácných druhů přímorožce, žiraf či zeber a přirozeně i predátorů – lev, leopard a gepard.

5. a 6.den - Ranč Lewa Downs Wildlife Conservancy

Dva dny věnované safari – pohybovat se budete buď autem nebo pěšky – kratší vycházky v okolí kempu. Každodenně využijete nejlepší čas k pozorování živočišné říše – a to buď brzy ráno nebo pozdě odpoledne.

7. a 8.den - Rezervace Ol Malo

Po snídani přelet do soukromé rezervace Ol Malo na břehu řeky Uaso Nyio -http://www.olmalo.com/.  Krásná a divoká příroda v těsném sousedství oblasti Laikipia Plateau, obývané kočovným lidem Samburu. Tito pyšní válečníci zde po staletí žijí tradičním životem, nezasaženým západní civilizací. V této, velmi zřídka obydlené oblasti, chovají dobytek a velbloudy. Při troše štěstí lze být svědkem ceremoniálu nebo tance. Ubytování v Ol Malo Lodge vás nechá nahlédnout do skutečného srdce Afriky. Celodenní Safari vás zavede na místa kde lze spatřit žirafy, buvoly, choulící se kočky a další zástupce místní fauny. Pro zájemce procházka v doprovodu velbloudů nebo projížďku na koni touto nekonečně krásnou krajinou.

9.den - Maasai Mara

Po snídani přelet do Maasai Mara – překrásný výhled z letadla, přelet nad Great Rift Valley, jezery Baringo a Bogoria. Transfer do kempu, odpočinek. Po té odpolední safari do setmění.

10. a 11.den - Maasai Mara

Maasai Mara, eco-systém severního Serengeti – nejspíše nejlepší divoká rezervace na planetě. Mezi červnem a říjnem je Mara domovem více než miliónu kusů pakoňů, kteří jsou na své pravidelné migraci doprovázeni svými predátory (nejčastěji lvi, hyeny, leopardi). Po oba dva dny si budete moci vychutnat tuto podívanou. Nocleh v soukromém kempu.

12.den - Nairobi

Po snídani přelet zpět do Nairobi, po té transfer na mezinárodní letiště a odlet zpět do ČR.

13.den - Přílet do ČR

 

Minimální počet osob ve skupince je pět.

„Jeden z předních fotografů divokých zvířat v Africe, Jonathan Scott, říká, že když máte 24 hodin na pobyt v Africe, měl by to být region Maasai Mara. Není důvod mu to vymlouvat. Maasai Mara – severní výběžek Serengeti". 

Monika Novotná

Nemůžete se rozhodnout? Ráda vám poradím kam cestovat.

Kontaktujte mě, prosím