Vážení klienti, milí přátelé a kamarádi.

Zdravíme vás z CK Monoi v době nelehké a nové pro všechny obory, vč. toho nejoblíbenějšího – cestování.

Život každého z nás je cesta, o které si ve většině případů rozhodujeme sami. Momentálně jsme ale svědkem situace, kterou si pravděpodobně nikdo z nás nedokázal v reálu představit.

Dne 16. 03. 2020 vydala vláda České republiky nařízení o úplném uzavření státních hranic, plošné karanténě a zákazu vycestovat mimo ČR.

Po dobu trvání tohoto nařízení je zcela nemožné realizovat jakkoli definovaný zájezd. Jedná se o zcela bezprecedentní situaci, se kterou jsme se v minulosti ještě nikdy nesetkali.

Vyhlášením stavu nouze se činnost nejen cestovních kanceláří, ale také dalších poskytovatelů služeb souvisejících s cestovním ruchem dostává v mnoha případech mimo platný právní rámec.

Na smluvní vztahy nelze nahlížet běžným způsobem, příslušná legislativa musí být dopracována.

Všichni se nyní snažíme zorientovat v nastalé situaci, která se navíc velmi rychle mění.
Věřte, že každodenně sledujeme aktuální stav věcí!

Momentálně řešíme všechna individuální přání a snažíme se je vyřešit k Vaší maximální spokojenosti.
Komunikujeme s aerolinkami, našimi zahraničními partnery i pojišťovnami.
Ve většině případů jsme zaznamenali maximální podporu, za což našim partnerům tímto děkujeme.
Vás, naše klienty, se následně snažíme informovat v co nejkratší možné době.

Prioritně se věnujeme klientům, kteří měli vycestovat v nejbližších dnech. Jsme rádi, že se nám podařilo všechny z Vás, kteří v posledním týdnu trávili svoji dovolenou ve světě, bezpečně dopravit zpět domů.

Pro nikoho z nás není nastalá situace jednoduchá, ale pevně věříme, že společně a s respektem k okolnímu světu, tuto bezprecedentní situaci zvládneme.

Za dobu své 24leté existence čelila CK MONOI různým situacím, ale vždy je ustála a upevnila svou pozici na poli individuální turistiky.

Věříme, že cestování mělo, má a i nadále bude mít v našich srdcích své místo.

Tým CK Monoi