Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost Monoi spol. s r.o. považuje ochranu a důvěrnost Vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

Monoi spol. s r.o., IČO: 25114654, DIČ: CZ25114654, Spisová značka: C 50924 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Rakovnická 233/13, Praha 6

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: lada@monoi.cz

Společnost Monoï spol. s r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme o našich zákaznících, dodavatelích a jiných obchodních partnerech, vedeme v souvislosti s poskytováním našich služeb. Většinou se jedná o základní údaje typu jméno, příjmení, datum narození, telefon, email a adresa, případně ID dokladu. Bez těchto údajů s Vámi nemůžeme komunikovat a zajistit plnění našich služeb, které plyne z řádně uzavřené smlouvy.

V případě, že jste nám udělil (a) dobrovolně souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme Vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti Monoi spol. s r.o. a to zejména za účelem zasílání informací o nových produktech v nabídce CK. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, informace o realizovaných akcích (zakoupených službách).

Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na martina@monoi.cz nebo na promotion@monoi.cz

Všechny výše zmíněné osobní údaje jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od klientů a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.
Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují služby a orgány státní moci.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali Vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Uchování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Podrobněji vše najdete v našich Všeobecných podmínkách.

Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o Vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo smazání nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech Vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni Vaše osobní údaje na Vaše požádání přenést na Vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, máte možnost tento souhlas kdykoliv odvolat. V tomto případě nás kontaktujte na promotion@monoi.cz

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté). Cookies jsou zde užity také za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení webových stránek www.monoi.cz, www.kamkdyjet.cz. Cookies nejsou přímo vázány na naše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují naše přihlašovací údaje do systému. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení Vaší příští návštěvy. Pokud se nechcete stále přihlašovat a odhlašovat, díky cookies nemusíte. V nastavení svého prohlížeče můžete nastavit ukládání cookies do Vašeho zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je tak nástrojem zprostředkování souhlasu. Pokud si nepřejete ukládání cookies, postačuje toto nastavení vhodně upravit ve Vašem prohlížeči.

Jak odmítnout používání souborů Cookies?

Cookies z Vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí Vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce “Nápověda” Vašeho prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že se Vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro Vás bude složitější.

Analytické nástroje webu

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme poskytovateli on-line reklamních služeb společností Google LLC, Seznam, kteří je zpracovávají na základě automatického zpracování za účelem personalizace reklam.

Společnosti Google a Seznam tyto informace využívají k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytují.

ADWORDS, SKLIK

Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytují je společnosti Google nebo Seznam. Aby služby fungovaly správně, využívají cookies.

Vaše osobní údaje předáváme prostřednictvím společnosti Google LLC do zemí mimo EU. Údaje předáváme na základě:

  • existence rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů
  • vhodných záruk, které jsou zakotveny v dokumentu The EU–US Privacy Shield Framework.